Linnankatu 29 vuodelta 1791.
 

Det första av trähusen på Slottsgatan 29 (höger) byggdes år 1791. Några år senare byggdes utbyggnaden med två våningar vid sidan om (vänster). År 1914 fanns det i huset en krog och ett bageri-konditori, dit kunderna kunde ta sig med spårvagnen som gick framför huset.

FOTO: Åbo museicentral. FOTOGRAF: Hjalmar Renvall

SLOTTSGATAN 29 HISTORIA

Det första byggnadshistoriska skedet på Slottsgatan 29 inleds på 1760-talet då tomten avstyckades från en större tomt till det nuvarande byggområdet. Enligt kyrkoböckerna var den första ägaren till Södra kvarteret 81, som tomten kallades, stadens timmermansdräng Johan Ström. Eventuella byggnader som Ström kan ha uppfört finns inte bevarade i skriftliga källor.Tomtens nästa ägare sjötullsinspektör Johan Segrell lät bygga det första envåningsträhuset som vette mot Slottsgatan på tomten år 1791 (övre bilden till höger). År 1795 överfördes ägandet av huset till baron Fredrik Armfelt, som lät bygga en utbyggnad med två våningar bredvid Segrells hus.

Under årens lopp fick Slottsgatan 29 ofta nya ägare. Personer som bott där är bl.a. sjökapten Eric Wigren, baron-löjtnant Fredrik Armfelt, vinfabrikör Melchersson, köpman Otto Olof Aspelund och kakelfabrikör Ernst Minuth. De rika ägarna lät bygga ut husraden, och år 1870 hade den nått till hörnet vid Ursinsgatan. Trähusen på Ursinsgatan blev färdiga år 1879 och 1884.

 
Linnankatu 29 sisäpiha vuodelta 1914.

Innergården till Slottsgatan 29 i april 1914. I mitten av gården fanns en mutterformad träbrunn. Gårdsbyggnader i dåligt skick revs för att ge utrymme åt en rymligare innergård och de nuvarande höghusen.

FOTO: Åbo museicentral. FOTOGRAF: Hjalmar Renvall

Vid sekelskiftet såg fasaden mot Slottsgatan helt annorlunda ut än den gör idag. Det fanns inga ytterdörrar på gatusidan. Huvudentrén var belägen på den skyddade innergården. Byggnadernas ytterpanel var stående och målad i rödockra. Fönstren var små och försedda med luckor, taken var täckta med torv. Baksidan av tomten var täckt av en trädgård.

Vid sekelskiftet 1900 lät husets nye ägare Ernst Minuth (1855–1936), född i Königsberg i Preussen och namnkunnig direktör för Åbo kakelfabrik, göra en omfattande renovering i byggnaderna, och det var då fasaden fick sitt nuvarande utseende. För renoveringsarbetena anställde han den begåvade unge arkitekten Frithiof Strandell, som med sin kollega Helge Rancen designade och genomförde den stora fasadförnyelsen på hela husraden på Slottsgatan 29.

Linnankatu 29 vuonna 1957.
 

Fasaden på Slottsgatan 29 fick sitt nuvarande ståtliga utseende under kakelfabrikör Ernst Minuths tid när han lät renovera husen, både på insidan och på utsidan, till ett representationshus som skulle motsvara hans status. Bild från år 1957.

FOTO: Åbo museicentral. FOTOGRAF: Carl Jacob Gardberg

Linnankatu 29 olohuoneen kaunis kaakeliuuni.
Linnankatu 29, vanhat kaakeliuunit.

Den romantiska kakelugnen i vardagsrummet.

FOTO: Åbo museicentral.

FOTOGRAF: Pentti Koivunen

 

Till

början

Matsalens kakelugn i jugendstil. Väggarna är prydda med vackra paneler och väggmålningar med landskapsmotiv. Bilder från barnläkare och professor Toivo Salmes privathem från år 1969.

FOTO: Åbo museicentral. FOTOGRAF: Pentti Koivunen

Även interiörerna byggdes ut. Salarna byggdes om till ett dekorativt representationshem som passade den framgångsrike kakelfabrikörens status; man murade bl.a. in sex imponerande kakelugnar i jugendstil. Den mest imponerande ugnen placerades i den 40 kvadratmeter stora entrén, som är i nationalromantisk stil. Denna huvudugn hade tre härdar, varav de två sidohärdarna användes för uppvärmning till vardags och den mittersta endast under fester.På bostadens väggar gjordes målningar med naturmotiv, och golven byttes ut till geometriskt mönstrad parkett. I inredningen ingick för jugendstilen typiska robusta, fasta möbler samt mörka väggpaneler och dekorativa lister med en utskjutande del. I huset installerades också el och tidsenliga, praktfulla ljuskronor.

I slutet av 1940-talet köptes huset av en barnläkare som flyttat från Viborg till Åbo, professor Toivo Salmi. Han bodde och tog emot patienter i huset i mer än 20 år. Under årtiondenas lopp har det funnits flera butiker på gatunivå, bl.a. Kiseleffs handelshus, ett konditori-bageri, en mjölkbutik, en butik för antikvaror, en blomsteraffär, en urmakaraffär och en krog som hette Tillikka.

År 1997 restaurerades trähusen av den nuvarande ägaren Veritas i samarbete med Åbo landskapsmuseum. Renoveringarna från Ernst Minuths tid och inredningen har bevarats och återställts till sitt ursprungliga skick.

Källor:
- Åbo museicentrals/Åbo landskapsmuseums forskning. Viitaharju, Johanna. 1997.
- Ovet kertovat. Akolahti, Saksa. 1998

 

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas

PB 133, 20101 Åbo

010 55 010

www.veritas.fi