KARTA

Bostads Ab Åbo Slottsgatan 29.

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas

PB 133, 20101 Åbo

010 55 010

www.veritas.fi