BILDER

Bostads Ab Åbo Slottsgatan 29 omfattar ett historiskt trähus och ett år 1998 byggt höghus i hörnet av Slottsgatan och Ursinsgatan.

Bostads Åbo Slottsgatan 29
Bostads Åbo Slottsgatan 29

Bostads Åbo Slottsgatan 29
Bostads Åbo Slottsgatan 29

Bostads Åbo Slottsgatan 29
Bostads Åbo Slottsgatan 29

Bostads Åbo Slottsgatan 29
Bostads Åbo Slottsgatan 29

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas

PB 133, 20101 Åbo

010 55 010

www.veritas.fi