BOSTADS AB ÅBO SLOTTSGATAN 29

ÄGARE

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas

RESTAURERING

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas

Åbo Landskapsmuseum

ARKITEKT

Schauman Arkitekter

Asunto Oy Turun Linnankatu 29

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas

PB 133, 20101 Åbo

010 55 010

www.veritas.fi