BOSTADS AB ÅBO SLOTTSGATAN 29

ÄGARE

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas

RESTAURERING

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas

Åbo Landskapsmuseum

ARKITEKT

Schauman Arkitekter

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas

PB 133, 20101 Åbo

010 55 010

www.veritas.fi